9 ข้อถาม-ตอบ รู้เท่าทัน “COVID-19”

0
960

     สถานการณ์การแพร่ระบาดของ “COVID-19” ในขณะนี้ถือได้ว่าลุกลามไปทั่วโลก สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชากรในแต่ละประเทศพอสมควร

     เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้จัดทำวิดีโอสัมภาษณ์ 9 ข้อถาม-ตอบเกี่ยวกับ “COVID-19” โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และราชบัณฑิต

Credit Photo Thairath

Q: เดินสวนกับผู้ป่วย COVID-19 ติดโรคไหม

A: แค่เดินสวนกันไปมาไม่ได้ทำให้ติดโรค ถ้าหากไม่มีการจามหรือไอออกมา โอกาสติดนั้นมีน้อยมาก แต่ถ้าเป็นคนที่พูดคุยเสียงดัง โอกาสที่ฝอยละอองจะมาถึงในรัศมี 1 เมตรก็มีความเป็นไปได้ ดังนั้น ถ้าเป็นไปได้ จึงควรเว้นระยะห่างต่อกันอย่างน้อย 6 ฟุต หรือ 2 เมตรเป็นอย่างน้อย

Credit Photo China Daily

Q: จับของที่ส่งมาจากต่างประเทศกลุ่มเสี่ยง จะติดเชื้อ COVID-19

A: การจับต้องสิ่งของที่ส่งมา โดยทั่วไปแล้วไม่ติดโรค แต่เพื่อลดความเสี่ยง ขอให้ทุกคนหมั่นล้างมือก่อนที่จะจับใบหน้า ไม่ว่าจะเป็นตา จมูก หรือปาก

Credit Photo South Morning China Post

Q: ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาไหม?

A: ปกติหน้ากากอนามัยมักจะใส่ให้กับคนที่ป่วย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค ในกรณีของคนปกติทั่วไป ถ้าเข้าไปในที่ชุมชน สถานที่ที่หนาแน่นไปด้วยผู้คน อย่างเช่น รถเมล์ รถไฟฟ้า หรืองานที่มีคนเยอะ ๆ การใส่หน้ากากอนามัยก็สมเหตุสมผล

Photo Credit www.freepik.com

Q: ปัจจุบันมียาและวัคซีนสำหรับ COVID-19?

A: มีการวิจัยโดยเฉพาะการใช้ยาในการรักษา และเริ่มมีข้อมูลออกมาว่าจะมีการใช้ยาต้านไวรัสหรือลดการติดเชื้อของไวรัสได้ ส่วนวัคซีนที่ใช้ป้องกันนั้น เมื่อเกิดโรคระบาด ก็จะมีนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกร่วมมือกันในการพัฒนาวัคซีน แต่การพัฒนานั้นต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรมากกว่าการหายามารักษา

Photo Credit www.freepik.com

Q: ผู้สูงอายุมีโอกาสติดเชื้อ COVID-19 มากกว่าคนทั่วไป?

A: โรคนี้สามารถติดต่อได้ ทุกคนสิทธิจะติดโรคได้เท่ากัน ในทุกช่วงอายุ เพราะเป็นโรคอุบัติใหม่ เราทุกคนยังไม่มีภูมิต้านทานต่อโรคนี้ จึงมีโอกาสติดได้เท่ากัน ไม่ว่าจะร่างกายแข็งแรงหรือไม่แข็งแรง เด็กเล็กหรือผู้ใหญ่ แต่ความรุนแรงของโรคอาจจะแตกต่างกัน อย่างเช่นคนที่มีร่างกายแข็งแรงดี หรือในอายุน้อย ความรุนแรงของโรคก็จะน้อยกว่าผู้ที่มีอายุมาก หรือมีโรคประจำตัวร่วมด้วย

Photo Credit www.weforum.org

Q: ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในระยะฟักตัวสามารถแพร่เชื้อได้?

A: จากข้อมูลในปัจจุบัน โรคนี้มีระยะฟักตัวตั้งแต่ 1-14 วัน มาตรฐานทั่วไปจะให้ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเก็บตัวอยู่ที่บ้านเป็นระยะเวลา 14 วัน แต่ตอนนี้ก็มีข้อมูลออกมาว่า ผู้ป่วยในระยะฟักตัวช่วงท้าย ๆ อาจจะติดโรคไปยังผู้อื่นได้ ถ้าผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ ก็จะไอ จาม มีฝอยละอองออกมา โอกาสจะน้อยกว่าผู้ที่มีอาการ และการแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่ผู้อื่น โอกาสก็จะน้อยตามไปด้วย แต่คนกลุ่มเสี่ยงที่มาจากพื้นที่การระบาด ควรกักตัวอยู่ที่บ้าน สวมใส่หน้ากากอนามัย กำหนดระยะห่างกับคนใน ไม่ใช้ของร่วมกัน

Photo Credit Fusion Animation

Q: COVID-19 หายแล้วเป็นอีกได้?

A: โอกาสจะเป็นซ้ำได้อีกนั้น จากการติดตามข้อมูลในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา แต่ตามหลักการทางไวรัสวิทยา Coronavirus การเป็นแล้วควรจะมีภูมิต้านทาน ที่จะช่วยป้องกันไม่ให้โรคนี้กลับมาเป็นใหม่ได้ จึงต้องมีการศึกษาต่อ ว่าไวรัสจะมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมหรือไม่อย่างไร อย่างไข้หวัดใหญ่ ตัวไวรัสนั้นมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม ดังนั้นเราจึงสามารถที่จะกลับมาเป็นได้อีก เนื่องจากสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกปี แต่กับ Covid-19 ยังไม่สามารถเห็นพฤติกรรมในส่วนนี้

Photo Credit www.freepik.com

Q: COVID-19 ติดจากคนสู่สัตว์และสัตว์สู่คน?

A: สำหรับในสัตว์เลี่ยง ยังไม่มีข้อมูลว่าสัตว์เลี้ยงติดโรคนี้ได้ หรือเป็นพาหะแพร่กระจายโรค ถึงแม้จะมีรายงานพบเชื้อในสุนัขที่ฮ่องกง แต่ก็พบเพียงแค่ตัวเดียว และพบไวรัสในปริมาณที่ต่ำ ยังต้องหาหลักฐานต่อไปอีกว่า สุนัขนั้นติดเชื้อหรือเป็นเพียงแค่การปนเปื้อนของไวรัสเข้าสู่สุนัข

Credit Photo www.heart.co.uk

Q: COVID-19 ทนอากาศไทยไม่ได้?

โดยทั่วไปไวรัสจะทนความร้อนได้ไม่ดี ก็คือตายได้ง่ายในสภาวะอากาศร้อนมากกว่าอากาศชื้น โชคดีที่ว่าในบ้านเราพบโรคติดต่อทางเดินหายในช่วงหน้าร้อนน้อย และก็จะพบมากขึ้นในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นไป

Photo Credit www.freepik.com

Q: อยากฝากอะไรถึงคนไทยในสถานการณ์ COVID-19

A: ในการอ่านสื่อทุกวัน ๆ มันเหมือนกับเราอยู่ในสถานการณ์ของโรคระบาดที่น่ากลัว แล้วบางครั้งก็จะทำให้เกิดความวิตกกังวล ตื่นตัวตลอดเวลา ส่งผลทำให้นอนไม่หลับ และอาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจ เพราฉะนั้นในการเสพสื่อทั้งหลายเราจะต้องมีสติ แยกให้ได้ว่าสิ่งไหนเป็นความรู้ สิ่งใดเป็นความเห็น  ก็อยากจะให้เอาความรู้นั้น เอาใช้ในทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

 

MHESI INTERVIEW : 9 คำถาม – คำตอบ COVID-19

MHESI INTERVIEW : 9 คำถาม – คำตอบ COVID-19โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1.เดินสวนกับผู้ป่วย COVID-19 ติดโรคไหม2.จับของที่ส่งมาจากต่างประเทศกลุ่มเสี่ยง จะติดเชื้อ COVID-193.ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาไหม4.ปัจจุบันมียาและวัคซีนสำหรับCOVID-195.ผู้สูงอายุมีโอกาสติดเชื้อ COVID-19 มากกว่าคนทั่วไป6.ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในระยะฟักตัวสามารถแพร่เชื้อได้7.COVID-19 หายแล้วเป็นอีกได้8.COVID-19 ติดจากคนสู่สัตว์และสัตว์สู่คน9.COVID-19 ทนอากาศไทยไม่ได้10.อยากฝากอะไรถึงคนไทยในสถานการณ์ COVID-19

โพสต์โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อ วันพุธที่ 11 มีนาคม 2020

Dude Adam ขอขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ มา ณ ที่นี้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้