ไต้หวันอนุญาตให้ “จดทะเบียนคู่รักเพศเดียวกัน” สำหรับคู่รักเพศเดียวกันที่เป็นชาวต่างชาติ

0
1415
Credit Photo : mgronline.com

     หลังจากที่ไต้หวันได้ประกาศให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมา ล่าสุดในปีนี้ ไต้หวันได้อนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันที่เป็นชาวต่างชาติ สามารถยื่นขอ “จดทะเบียนคู่รักเพศเดียวกัน” สำหรับคู่รักเพศเดียวกันที่เป็นชาวต่างชาติ

     เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยไต้หวัน ได้มีประกาศเกี่ยวกับคู่รักเพศเดียวกันที่เป็นชาวต่างชาติ และพำนักอยู่ในไต้หวันทั้งสองฝ่าย สามารถยื่นขอ “จดทะเบียนคู่รักเพศเดียวกัน” ได้แล้ว โดยดำเนินการได้ที่ศูนย์บริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแต่ละท้องที่

     แต่ในกรณีของคู่รักเพศเดียวกันที่ฝ่ายหนึ่งเป็นชาวไต้หวัน ส่วนอีกฝ่ายเป็นชาวต่างชาติที่จากประเทศที่การจดทะเบียนสมรสของคู่รักเพศเดียวกันยังไม่ถูกต้องตามกฏหมายนั้น ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ระบุว่าสามารถขอยื่นจดทะเบียนคู่รักเพศเดียวกันได้ที่สำนักงานทะเบียนราษฎร์

     ทั้งนี้ การ “จดทะเบียนคู่รักเพศเดียวกัน” และการ “จดทะเบียนสมรสของคนเพศเดียวกัน” จะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายที่แตกต่างกัน คำอธิบายก็คือ จดทะเบียนสมรสของคนเพศเดียวกันในไต้หวันนั้น จะกระทำได้โดยที่คู่รักทั้งสองคนนั้นจะต้องเป็นชาวไต้หวันด้วยกันทั้งคู่ หรือ มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นชาวต่างชาติ แต่มาจากประเทศที่การจดทะเบียนสมรสของคู่รักเพศเดียวกันถูกต้องตามกฏหมายแล้ว

     แต่สำหรับกรณีที่เป็นชาวต่างชาติที่ไม่ได้มีสัญชาติไต้หวัน จะต้องเป็นการจดทะเบียนคู่รักเพศเดียวกัน โดยจะมาสามารถใช้เป็นเอกสารยืนยันแสดงสถานะของตนได้ในบางกรณี เช่น ใช้สำหรับลงนามในหนังสือยินยอมให้คู่รักทำการผ่าตัดในร.พ. หรือ เป็นยื่นทำหนังสือเดินทางแทน

     คุณสมบัติของชาวต่างชาติที่จะยื่นจดทะเบียนคู่รักเพศเดียวกันนั้น
– จะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์
– มีที่พำนักอาศัยอยู่ในไต้หวัน
– ทั้งสองมีสถานะโสด หรือ
– เคยจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศอื่นมาก่อน หรือ
– คู่รักที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาจากประเทศที่การสมรสของคู่รักเพศเดียวกันยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ที่มา
1. https://th.rti.org.tw/news/view/id/2002673
2. https://mgronline.com/china/detail/9620000049688

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้