Coming Out คืออะไร จำเป็นหรือไม่สำหรับ LGBT

0
1512

ชาว LGBT ส่วนใหญ่ มักมีประเด็นความอึดอัดใจในการเปิดเผยตัวตนกับครอบครัว สังคม รวมถึงคนรอบข้าง การ Coming Out จึงเป็นเหมือนการปลดปล่อยความเป็นตัวตนของตัวเอง ผ่านการสารภาพ และบอกเล่าเรื่องราวให้แก่คนที่เราไว้ใจ และอยากให้เขารู้ ทราบถึง “รสนิยม” ทางเพศของเรา (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ที่เลี้ยงดูมา)

Coming Out คืออะไร ?? 

Coming Out แท้จริงแล้วเป็นศัพท์ที่ปัจจุบันถูกนิยมแปลว่าการ “‘สารภาพ’ ว่าตัวเองเป็นเกย์หรือเลสเบี้ยน แต่ถ้าเราดูความหมายของมันจริงๆแล้ว วลี coming out นั้น มาจาก coming out of the closet หรือ ‘ออกมาเสียจากตู้’ ซึ่งหมายถึง การไม่ได้ปกปิดหรือปิดบังหลบซ่อนอีกต่อไป

หากมองในมุมของสังคมแล้ว ผู้ที่มีรสนิยมชอบเพศเดียวกัน หรือว่า ชอบคนต่างเพศ ก็ไม่มีบรรทัดฐานไหนให้คำตอบได้ชัดเจนว่า สิ่งไหนคือส่ิงที่ “ปกติ” แต่ด้วยความเข้าใจของสังคมจากในอดีตที่ถูกปลูกฝังแนวความคิดมาว่า มนุษย์เรามี 2 เพศ ประกอบด้วย ชาย และ หญิง ซึ่งจะเห็นได้จากบทเรียนสำหรับเด็ก บทเรียนทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงหนัง ละคร ที่ล้วนแล้วหล่อหลอมความคิดให้คนเราเข้าใจไปแบบนั้น

ชุดความคิดที่ถูกส่งต่อมาจากอดีตนี้เอง ทำให้สังคมมองว่า การที่มี ชายรักชาย หญิงรักหญิง หญิงข้ามเพศ ชายข้ามเพศ ดูเป็นเรื่องแปลกใหม่ ไม่คุ้นชินกับชุดความคิดที่ส่งต่อกันมา ทำให้ขั้นตอนของการชี้แจง สารภาพ หรือที่เราส่วนใหญ่เข้าใจกันว่า “Coming Out” ดูเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญ สำหรับผู้ที่จะเลือกมีชีวิตแบบ LGBT ที่เปิดเผย

แล้วการ Come Out จำเป็นหรือไม่ ?? 

เป็นคำถามที่ปลายเปิด และตอบได้มากมาย หากพูดถึงความจำเป็น DudeAdam ขอแสดงความเห็นในมุมมองที่หลากหลาย เนื่องด้วยปูมหลังชีวิตของชาว LGBT แต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกัน ซึ่งนั่นหมายรวมถึงคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เลี้ยงดูมา ที่มีความเข้าใจในเรื่องความหลากหลายทางเพศที่แตกต่างกัน  ดังนั้น คำพูดในแบบเดียวกัน อาจไม่ได้สร้างผลลัพธ์ที่เหมือนกันในหลากหลายบริบท

หากจะให้ตอบคำถามว่า จำเป็นหรือไม่ คงขอตอบในแนวที่ว่า

“หากพูดแล้ว ผลลัพธ์ออกมาดี เหตุการณ์นั้น จะเป็นตัวขับเคลื่อนความมั่นใจ และเป็นพลังให้แก่ชาว LGBT คนนั้น ให้มีพลังในการขับเคลื่อนชีวิตที่สูงมาก” ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ DudeAdam อยากให้ในไทย มีโครงการที่ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ให้มีข้อมูลและความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศ เพราะเมื่อวันนึงมีลูกเข้ามาปรึกษา และพ่อแม่มีความเข้าใจเรื่องดีที่ดี ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จะส่งผลให้สังคมเรา มีประชากรที่มีโอกาสเป็นประชากรคุณภาพเพิ่มขึ้นมาอีก 1 คน

ตัวอย่างการ Coming Out ที่สำเร็จ และผลลัพธ์ออกมาดี 

ส่วนในอีกกรณีหนึ่งคือ เมื่อ Coming Out ออกไปแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นไปตามคาดหวัง เช่น มีพ่อหรือแม่ หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ยอมรับ หรือไม่เข้าใจ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเปรียบเสมือนบาดแผลทางจิตใจ ที่ฝังรากลึกลงไปในความทรงจำ ซึ่งในระยะยาวค่อนข้างส่งผลลบต่อตัวบุคคลนั้นๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ หากผู้ปกครองไม่มีความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศ หรือยังยึดติดกับหรอบทางสังคมว่าหากมีลูกที่รักเพศเดียวกันแล้วจะนำความอับอายมาให้แก่ครอบครัว

ตัวอย่าง ครอบครัวที่ไม่ยอมรับความหลากหลายทางเพศ

 

เราควรทำอย่างไร เพื่อให้สังคมไทย เข้าใจและเปิดกว้างเรื่องความหลากหลายทางเพศ 

ในระยะยาว :  การให้ “ความรู้” “ความเข้าใจ” แก่หน่วยสังคม รวมถึงคู่รักที่กำลังสร้างความครัว เป็นไอเดียที่ DudeAdam ต้องการผลักดัน เราอยากให้ประเทศไทยมีการให้ความรู้แก่คู่รักที่จะไปฝากครรภ์ คุณพ่อ เพื่อเป็นการเกริ่นนำทางความคิด ว่าโลกของเรามีความหลากหลายทางเพศ หากวันนึงบุตรหลานของท่าน มีรสนิยมชอบเพศเดียวกัน หรือต้องการข้ามเพศ ถือเป็นเรื่องปกติ และเป็นสิทธิ์ที่เขาสามารถทำได้ ซึ่งการที่คนเหล่านั้นจะมีคุณภาพ คุณพ่อคุณแม่มีส่วนอย่างมากในการช่วยเหลือและสนับสนุน

 สำหรับใครที่กำลังลังเลว่า จะบอกพ่อแม่ เรื่องที่เราเป็นผู้ชาย ชอบ ผู้ชาย / ผู้หญิง ชอบ ผู้หญิง หรือต้องการข้ามเพศ ดีมั้ย วันนี้ Dude มีตัวอย่าง VDO ดีดี ให้ดูเป็นกำลังใจครับ สุดท้ายแล้วจะตัดสินใจบอกหรือไม่ อยู่ที่การตัดสินใจส่วนตัวได้เลย

แต่ DudeAdam ขอเป็นกำลังใจให้ผลลัพธ์ออกมาได้ดีนะครับ หากท่านไหนอยากคุยกับ Dude เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น ทักแชทมาที่เพจ เฟสบุคได้ที่ http://m.me/DudeAdamTH ได้เลยครับ

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้