LGBTQ…เมื่อสังคมไม่ได้มีแค่เพศ ชาย – หญิง

0
3008

เมื่อเพศวิถีไม่ตรงตามเพศกำเนิด การเกิดคำถามขึ้นมาว่า “เราเป็นผู้ชายจริงหรือเปล่า?” หรือ “เราเป็นผู้หญิงแต่ทำไมรู้สึกรักกับเพื่อนผู้หญิง” จึงอาจสร้างความกังวลใจให้ใครหลายคนได้ เนื่องจากก่อนหน้านี้ในทางกฏหมายของหลายประเทศมักมีการนิยามคำจำกัดความในหัวข้อเรื่องเพศ (Gender) ว่ามีเฉพาะแค่ ชายและหญิง เท่านั้น

IKEA

แต่เมื่อโลกเปลี่ยนไป อะไรๆก็ต้องเปลี่ยนตาม เมื่อกลุ่มคนที่รู้ตัวตนว่าเรานั้นไม่ใช่เพศชายเหมือนอย่างที่สังคมกำหนด และแน่นอนเราก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงตามที่คำนิยามหลายที่นิยามไว้ เมื่อไม่มีคำหรือนิยามที่ตรงต่อความรู้สึก การนิยามคำศัพท์ใหม่และการเรียกร้องสิทธิจึงเกิดขึ้น เราอาจคุ้นชินกับกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนที่ให้ความสำคัญเรื่องความเท่าเทียมและสิทธิ ที่มักจะมีการออกมาเรียกร้องสิทธิทางกฏหมายอย่างล่าสุดที่จำกัดได้ก็คงเป็นแคมเปญ #LoveWin ที่สนับสนุนเรื่องการแต่งงานอย่างถูกกฏหมายในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีที่หลากหลายประเทศเริ่มเปิดพื้นที่ทางสังคมเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันมากขึ้น

แม้ว่าในประเทศไทยกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศจะเป็นที่รู้จักและมีการรวมกลุ่มทางสังคมกันมากขึ้น แต่สำหรับกฏหมายในประเทศไทยกับหัวข้อเรื่องเพศ ก็ยังคงระบุเพศสภาพของบุคคลในสังคมออกเป็นเพียง 2 ประเภท คือชาย และหญิง โดยอิงจากเพศกำเนิด

สำหรับคำว่า LGBT หลายคนอาจคุ้นหูกันมาบ้าง แต่วันนี้ Dude ได้อ่านบทความต่างประเทศอีกบทความหนึ่งทำให้ได้รู้ว่าที่ต่างประเทศนั้นมีการนิยามตัวย่อใหม่ และคำจำกัดความของรสนิยมทางเพศที่หลากหลายมากขึ้นภายใต้คำว่า “LGBTQ”

LGBTQ นั้นเป็นตัวย่อที่มาจากคำว่า Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Queer ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้ช่วยในการสร้างความเข้าใจในการสื่อสาร ถึงกลุ่มบุคคลที่มีการระบุตัวตนทางเพศที่เฉพาะและหลากหลายมากขึ้น (เพศวิถี) โดยคำเหล่านี้จะช่วยสร้างความเข้าใจทั้งด้านสังคม กฏหมาย การเมือง รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่สังคมอาจต้องใช้ความเข้าใจร่วมกัน ถึงแม้ว่า LGBTQ จะเป็นตัวย่อของ จาก 5 คำ แต่การนิยามคำศัพท์เฉพาะด้านเพื่อบ่งบอกถึงเพศวิถีนั้น ยังมีอีกหลายคำที่ใช้ประกอบ อาทิ Questioning, Intersex, Ally, Pansexual เป็นต้น ซึ่งในโอกาสต่อไป Dude จะเอาคำนิยามศัพท์ของแต่ละเพศมาเล่าให้ฟัง เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น

Dude-Adam---LGBTQ-

Brandon Brock + Alexis Caloza, NYC - Lighting the Way to Equality, Marriage Equality New York / 20091109.10D.55690.P1.L1.BW / SML

 

Photo credit :
– https://www.flickr.com/photos/kargaltsev/11042889774/in/photostream/
– https://www.flickr.com/photos/perspective/19165072846
– https://www.flickr.com/photos/seeminglee/4093709590

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้