วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 6, 2022
แท็ก โพสต์แท็กกับ "VOUGE Italia"

แท็ก: VOUGE Italia

“สีขาวอันว่างเปล่า” ปกใหม่ VOGUE Italia ฉบับเมษายน 2020

ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ส่งผลไปยังทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศอิตาลี ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อีกหลายชีวิตที่กำลังดูแลรักษาผู้ที่ติดเชื้อนั้นก็มีความเสี่ยงอย่างมากอีกด้วย และเพื่อส่งต่อเจตนารมย์และการแสดงออกถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน VOGUE Italia จึงเลือกใช้ สีขาว เป็นหน้าปกใหม่สำหรับเดือนเมษายน 2020 นี้ https://www.instagram.com/p/B-r-8mxqzXk/ โดยได้ให้นิยามความหมายของ สีขาว นี้ว่า - สีของการแสดงความเคารพ - สีของการกำเนิดขึ้นใหม่ - สีที่เปรียบเหมือนแสงสว่างหลังจากความมืดมิด - สีที่เกิดจากทุก ๆ สีรวมเข้าด้วยกัน - สีที่เป็นเครื่องแบบของผู้ที่อุทิศตนเพื่อรักษาชีวิตผู้อื่น - สีเป็นตัวแทนของห้วงเวลาในการคิดคำนึง ที่เปรียบได้กับการอยู่อย่างเงียบงัน -...
error: www.facebook.com/DudeAdamTH